An Ghaeilge/Irish Language

Catherine Rudden is our Irish Officer and a member of the committee.

 Glór Bhréifne Glór na nGael, Comhaltas Uladh

Glór Bhreifne is a Cavan based Irish language group, which has received national recognition at the annual Glór na nGael awards for its youth work.

Aidhmeanna:

Teanga na Gaeilge a thacú agus a cur chun cinn trí cúrsaí Gaeilge a chur ar fáil don phobal i gCondae an Chabháin.
Chuige sin bíonn Ciorcal Comhrá ar siúil gach seachtain san óstáin Fearnáin.Fáilte roimh achan duine den phobal chun craic agus cómhrá le chéile.
Is féidir freastal ar rang Gaeilge bhunleibhéal nó tabhairt faoi an Diplóma i nGaeilge.Bíonn imeachta sóisialta ar siúil freisin i rith na bliana. Tuilleadh eolais ó’n Rúnaí 0876401682

Mission:

Glór Bhreifne supports and promotes the everyday use of Gaeilge, the Irish Language, in County Cavan.
To this end Communities may attend courses in oral Irish at a very basic level or may wish to proceed to taking a Diploma in Irish. Weekly Conversation Circle is held in The Farnham Hotel for members of the public who wish to practice their everyday use of Irish in a social setting. Many social events are organised throughout the year.
Further information available from Rúnaí at 0876401682
Chairperson: Cathaoirleach:Eibhlín Mhic Brádaigh
(see link)

Glór Bhréifne – An Nuacht is déanaí 

Ciorcal Comhrá, Óstán Fearnáin;  An Cabhán, 8.00pm. An chéad Chéadaoin den mhí. Dátaí 2012: 8ú Feabhra, 7ú Márta, 4ú Aibreán, 2ú Bealtaine & 6ú Meitheamh. Tá fáilte roimh dhaoine atá líofa nó ar bheagán Gaeilge. Comhrá & sólaistí: €3.00

 

Ciorcal Comhrá/ Irish Conversation;  Farnham Arms Hotel, Cavan, 8.00pm.

 

Cruinniú Cinn Bhliana Ghlór Bhréifne;, 8.00pm, Óstán Fearnáin, An Cabhán

 

Pádraig Ó Cuinneagáin, Rúnaí Ghlór Bhréifne 087 6401682

Bookmark and Share

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *